Megatec is vanaf het begin partner geweest voor vele bedrijven om te komen tot de juiste oplossingen op het gebied van IT software. Megatec zorgt voor een optimale benutting van uw processen binnen uw organisatie, door de juiste route te bepalen met een zo laag mogelijke inspanning. Onze unieke kracht is te vinden in het kunnen definiëren en vastleggen van processen, het afdwingen van de proces stappen in de juiste volgorde en het in rap tempo ontwikkelen van wensen en functionaliteit met behulp van krachtige software. Voor onze producten bekijk onze producten pagina voor meer informatie.

Vastleggen processen

Voordat u met uw bedrijf kunt functioneren is het van belang dat er een optimale weg wordt gezocht in het functioneren van verschillende afdelingen of individuen om "het werk" gedaan te krijgen die van ons allen wordt verwacht. Zo bedienen we onze klanten, zorgen we voor het juiste leveren op het juiste moment en onze derde partijen zoals leveranciers, overheid, belastingdienst enzovoorts. Door diverse veranderingen in groei, andere klanten, wisseling van personeel of andere aspecten wordt het steeds belangrijker om bepaalde processen vast te leggen. Dit kan natuurlijk eenvoudig op papier, maar kan ook worden vastgelegd in een systeem. Dergelijke processchema's worden meestal opgesteld vanuit de behoefte aan structuur of bij een 0 meting in een verbeteringstraject.

Afdwingen van processen

Ook is het mogelijk om een verbeteringstraject in te gaan of de bestaande flow vast te leggen in een volgsysteem. Dit volgsysteem wordt vaak ook workflow genoemd en is uitermate geschikt voor het bijhouden van nog uit te voeren werk of nazoeken van reeds uitgevoerd werk. Wanneer u op één van de volgende vragen het antwoord niet weet binnen uw organisatie op ieder moment, leent een dergelijk systeem zich uitermate als oplossing:
 • als een klant vraagt, wat en wanneer hebben we dat afgesproken? wanneer is dit naar ons verstuurd? (Denk vooral aan mailtjes die wel bij collega's in de mailbox staan / stonden, maar niet bij u)
 • welke klanten staan nog in de wacht, en tot welke fase zijn de activiteiten reeds uitgevoerd? (Af te werken lijsten, over meerdere afdelingen of personen heen)
 • wie komt om in het werk en wie heeft het wat rustiger?
 • is er al iemand bezig met...?
 • hoever staat het met...?
 • zijn er wel een communicatie problemen?

Software ontwikkeling

Het is bij ons ook mogelijk om in een snel tempo functionaliteiten toe te voegen aan onze bestaande software. Hierdoor is het voor u mogelijk die informatie vast te leggen die ook daadwerkelijk nodig is. Vervolgens kijken we ook meteen of de gegevens terug moeten komen op de gewenste plaatsen in het systeem. We ontwikkelen daarin o.a. op het gebied van project management, logistieke transacties, financiële transacties alsmede procesmatige acties software deze mutaties te registreren, volgen of terug te vinden.

Detachering

Buiten vaste oplossingen zijn we ook in te huren als professional binnen uw organisatie. Onze affiniteiten liggen o.a. bij de volgende disciplines:
 • Process management (Processen in kaart brengen en verbeteren)
 • Business Intelligence (Uit bestaande gegevens informatie onttrekken waarop uw bedrijf kan sturen)
 • Software ontwikkeling proces of audit (Ontwikkel teams leiden tot een optimaal ontwikkel proces)
 • Software ontwikkeling uitvoering (Ontwikkelen van software of uitbreiden bestaande software)
 • Analyse (Analyseren software features / functionaliteiten)
 • Koppelingen realiseren tussen bestaande systemen